Om Pelaro AB Erbjudande Referenser Bilmärken FAQ Länkar Kontakt
Vad är fördelen med billeasing?
Företag medges inte rätt till avdrag för moms vid egen anskaffning av bil. Vid leasing av bil får företag lyfta halva momsen på leasinghyran. Leasing är en finansieringsform, dvs. företaget kan använda sitt kassaflöde till rörelsen i stället för att binda det i tillgångar.

Måste vi erlägga en första förhöjd leasingavgift?
Det avgörs från fall till fall och bedöms utifrån ert företags kreditrating (betalningsförmåga). Erläggs en första förhöjd avgift minskar leasingavgiften per månad, i övrigt samma villkor.

Hur går det till att leasa en bil av er?
Det är mycket enkelt. Först identifierar vi tillsammans det bilbehov som föreligger. Efter det att den exakta avtalskonstruktionen spikats upphandlas fordonet. Avtal upprättas och vid leverans är det bara att hämta bilen.

Har ni fullserviceleasing?
Nej, vi erbjuder endast finansiell leasing. Det beror på att vi anser att fullserviceleasing inte ger den största kundnyttan. Vi förmedlar dock förmånlig försäkring och kringtjänster som däck, service m m.

Leasar ni ut alla bilmärken?
Ja.

Finns ni på fler ställen än i Göteborg?
Vi finns i Västsverige i allmänhet och Göteborg i synnerhet.
Hur beräknas leasingavgiften?
Leasingavgiften består av avskrivning (amortering) av bilens pris (investeringsbeloppet) över leasingperioden till ett fastställt restvärde jämte ränta. Den ojämförligt största kostnaden för alla bilinnehav är värdeminskningen. Avskrivningen skall över tid motsvara värdeminskningen.  Räntan i leasingavgiften utgör normalt en relativt liten del av månadsbeloppet, ca 14 – 15 % av månadsbeloppet [beräknat på 7,5 basbelopp i nettopris, 36 månader och ett restvärde på 40 %].

Hur bestäms restvärdet?
Restvärdet skall åtminstone återspegla bilens marknadsvärde vid leasingperiodens slut. Det är sunt att ha ett lågt restvärde då ett överskott vid avveckling av leasingavtalet kommer leasingtagaren tillgodo. Motsatsen (underskott) är inte direkt kul för någon part, varken leasingtagare eller leasinggivare.

Hur lång tid tar det att få klart alla papper och för er att beställa bilen?
Är du kund sedan tidigare tar det maximalt en timma. Vid en ny kontakt kan vi kanske behöva förmiddagen på oss.

Går det att lösa avtalet i förtid?
Ja.

Jag skall sälja bilen, hur gör jag?
Om du byter in bilen hos en bilhandlare, ber du dem kontakta oss så löser vi resten. Om du säljer den själv, kan du med fördel göra upp affären på vårt kontor – då kan både du och köparen känna er säkra på att allt blir rätt. Innan vi kan omregistrera bilen måste eventuell restskuld vara löst. När denna reglerats ser vi till att köparen blir registrerad som ägare av bilen.

Vi skall omorganisera företaget, kan vi då byta leasingtagare?
Ja.